ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม หมายเลขโทรศัพท์ 042-595-078

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ให้แก่ผู้สูงอายุ


จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ให้แก่ผู้สูงอายุ
ณ   องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น  อำเภอโพนสวรรค์    จังหวัดนครพนม
วันที่  13  เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. 2562

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ การอ่านออนไลน์โดยสแกน QR โค้ดจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้  การอ่านออนไลน์โดยสแกน QR โค้ด และรับสมัครสมาชิกห้องสมุด
ณ  วัดแสงจันทฤกษ์ชมพู  หมู่  8  บ้านโนนอุดม   ตำบลโพนบก   อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ให้แก่ผู้สูงอายุ

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ให้แก่ผู้สูงอายุ ณ      องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น    อำเภอโพนสวรรค์       จังหวัดนครพนม วันท...